Delta

Photo: Mimmi Blomquist

Var med i medborgarforskningen genom att:

  1. Lära
  2. Rapportera en infekterad eller döende växt
  3. Ta ett prov

Lära
Bara genom att läsa den här sidan blir du medveten om att den här invasiva sjukdomen förekommer på träd. Du är till hjälp genom att öka den allmänna medvetenheten och kunskapen om hotet mot skogar både i Sverige och utomlands. Människor har varit en av de stora smittspridarna av Phytophthora både i världen och här i våra egna, svenska skogar eftersom den sprids så lätt med vår förflyttning. Nu när du vet, kan du tänka på det nästa gång du planterar en växt i din trädgård eller ser infekterade träd längs dina promenadvägar.

Var med på en av våra workshops!


Volontär
 
Träd ser vi alla varje dag, antingen längs våra gator, i parken eller utanför skolan. Tänk dig att du går eller cyklar någonstans och råkar få se ett infekterat träd. Då kan du ta en bild med din mobil, notera platsen som trädet står på och skicka informationen till en av våra forskare på SLU. Sen kan vi gå vidare genom att åka dit och ta ett prov på trädet.

Genom att hjälpa oss att lokaloisera infekterade träd, sparar du inte bara tid åt oss som vi normalt hade behövt lägga på att resa runt och ta prover, utan du hittar också smittan på platser som vi aldrig hade kommit i närheten av utan dina ögon och ditt engagemang!

Här finns mer instruktioner för hur du rapporterar en skada!

Photo: Mimmi Blomquist


Specialiserad volontär
Du kan bli en medborgarforskare genom att gå med i vårt datainsamlingsteam! Det betyder att du själv samlar in ett eller flera prover efter att ha varit i kontakt med oss. Alla specialiserade volontärer kommer att få träning av våra forskare en gång om året för att kunna känna igen symtomen på Phytophthora och att ta jord- och barkprover.

Du kan upptäcka och hjälpa oss att kontrollera ett infektionscentrum som aldrig skulle ha upptäckts utan din hjälp! Med tanke på med vilken fart Phytophthoran ökar i Sverige är det ett väldigt viktigt bidrag.

Här finns instruktioner för provtagning!


Det här projektet
ger svenskarna chansen att bli amatörforskare genom att delta i vetenskaplig forskning och samtidigt hjälpa till att skydda den viktiga biologiska mångfalden.

 

Text in English here!