Citizen Science

Vad är Citizen Science?

På svenska skulle vi kunna säga medborgarforskning. Enkelt uttryckt är det en term som används för att visa på allmänhetens deltagande i vetenskaplig forskning. Medborgare i ett samhälle bjuds in att delta i ett vetenskapligt forskningsprojekt.
Fokus för det här speciella projektet är att be människor om hjälp med att hitta smittade träd i landskapet och även att hjälpa till med att samla in prover som vårt labb kan undersöka.

Tidsfaktorn är avgörande

Genom att engagera oss i den här medborgarforskningen så ökar vi chanserna att hitta fler olika smittor och platser för smitta där de här invasiva smittämnena har etablerat sig. Ju fler som hjälper till och ju fortare de gör det, desto större chanser har vi att dämpa spridningstakten till nya tidigare friska områden.

Genom att delta i det här medborgarforskningsinitiativet har du möjlighet att:

• Bli smittjägare och få forskningserfarenhet på dina egna villkor.
• Få delta i skogsforskning och ett nätverk av forskare.
• Hjälpa till att bevara den svenska naturen.
• Ta ansvar för miljön.

Det här projektet ger svenska folket möjlighet att bli amatörforskare genom att delta och bidra till vetenskaplig forskning och samtidigt hjälpa till att skydda den biologiska mångfalden.

Varför bry sig?

En viktig fråga som du kanske ställer dig själv är “Varför ska jag bry mig? Varför ska jag göra någonting?”

Tja, låt mig komma med en motfråga: Tycker du om naturen? Uppskattar du att ta en promenad i en park eller naturreservat, eller vara ute på landet och uppleva det svenska landskapet? Skulle du göra något för att bevara det landskapet om du kunde?

Vi här på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) ger dig en chans att göra det!

Att forska kring växtsjukdomar är viktigt för att se till att vi kan producera den mat vi behöver och att vi upprätthåller den biologiska mångfalden i både naturliga och brukade landskap. Smittämnen kan orsaka stor skada och stora ekonomisk förlust i skogsbruket, jordbruket och i trädgårdar. Döda träd är också rent konkret en fara för folk som rör sig i naturen.

Några exempel på vad våra skogar ger oss är…

• Vatten- och luftrening
• Förmultning
• Pollinering
• Minskad erosion och översvämningar
• Lagring av kol
• Klimatreglering
• Dricksvatten
• Ren luft
• Träråvara
• Bränsla (trä, naturgas, oljor)
• Råmaterial till många vanliga ting i våra hushåll
• Medicin
• Näringsrik jord för jordbruket

Vi är beroende av skogar socialt och ekonomiskt. Som naturälskare och miljömedvetna människor känner vi en skyldighet att skydda naturen för kommande generationer. Det betyder också att skydda skogar från invasiva hot som Phytophthora-smitta, så att vi får ha våra skogar kvar att nyttja och njuta! Nyttan av friska träd för vår miljö är oräknelig. Därför måste vi skydda dem!

KLICKA HÄR FÖR ATT DELTA