Läs nyhetsbrevet om Phytophthora-forskningen

Forskarna höjer beredskapen mot Phytophthora, en sorts algsvampar som kan ge angrepp på nästan alla träd. Nu involveras skogsägare och andra berörda för att kartlägga skadorna och för att göra fler medvetna om hotet. Det finns en hel del att göra för att minska riskerna.

Av goda skäl kallas algsvamparna för ”biologiska bulldozers”. De drabbar skogen urskillningslöst. Namnet Phytophthora härstammar från grekiskan och betyder växtförstörare. Det finns ett 100-tal olika arter som upptäckts hittills och fler är på gång. Dessutom kan de bilda hybrider med nya egenskaper. På så sätt är alla träd i riskzonen även om en del är mer utsatta än andra.

Läs SLU:s eget nyhetsbrev om Phytophthora-forskningen!

About the Author: Katarina Ekegren