Hantering av Phytophthora-skador i sydsvenska lövskogar

Skogskador orsakade av svampliknande, markbundna algsvampar av Phytophthora-arter, är på stark uppgång på många håll i världen, inklusive i södra Sverige. Information om hur man bör hantera Phytophthora-skadade träd och bestånd efterfrågas nu allt oftare av såväl privata markägare och allmänheten som av myndigheter och relevanta yrkesgrupper.

Läs rapporten på Skogssällskapets hemsida!

About the Author: Katarina Ekegren