Hur har Sverige drabbats av Phytophthoran?

Photo: Mimmi Blomqvist

 

Den främsta orsaken till att Phytophthoran har kunnat etablera sig i Sverige är den ökade handeln som mellan varven råkar få med sig smittade plantor in i landet. Det händer ofta att smittade växter sätts ut i svenska parker, växter som klarar ett ogästvänligt klimat med torka och kalla vintrar.

Sveriges närhet till Europa och det faktum att det finns många handelscentrum här, gör landet till en centralpunkt när det gäller spridningen av en hel del exotiska skadedjur och smittämnen.

Många arter av Phytophthora har dykt upp i Sverige alldeles nyligen (efter att ha funnits på andra ställen i världen). Eftersom träden aldrig har stött på skadeorganismerna förut så är de inte anpassade för att klara av dem och är därför väldigt mottagliga för infektion.

Under senare år har ett varmare och fuktigare klimat gjort det lättare för Phytophthoran att etablera sig och i vissa fall gjort att sjukdomen har kunnat sprida sig till helt nya områden.

Dessutom är de flesta arter av Phytophthora som finns i Sverige framför allt jordburna (de sprids alltså genom fuktig jord). De mikroskopiska sporerna kan spridas med vandrare, cyklister och skogsmaskiner.

Forskning på Phytophthora har främst gjorts på al (forskning av Christer Olsson) och ek (forskning av Ulrika Jönsson), men sedan 2010 riktas intresset också mot bok. Media blev då väldigt intresserade av parker i Malmö där flera träd verkade ge upp och måste sågas ner.

Sedan dess har sjukdomen hittats i skyddade skogar, parker, naturreservat, kyrkogårdar, plantskolor och också inne i flera städer i södra Sverige. Eftersom den kan vara så aggressiv engagerar den både medborgare och makthavare som vill försöka kontrollera den innan den vinner kampen.