Hur påverkar Phytophthora träd?

Photo: Marta Agostinelli

 

Phytophthora påverkar olika arter av träd och växter på olika sätt. Den kan infektera friska träd, men oftast dödar inte Phytophthoran trädet med ett enda, fatalt utbrott. Snarare har trädet infektionen i rötterna i många år – vilket blir en ingång för andra mikroorganismer som får en möjlighet att etablera sig i trädet. Ofta är det en stressfaktor i miljön, som torka eller stigande temperaturer, som försvagar trädets livskraft och banar vägen för Phytophthoran som finns i jorden.

Phytophthora lever i växtvävnad och i jorden. En del Phytophthora-sjukdomar sprids via luften med sporer, medan andra som orsakar jordbundna sjukdomar sprids i vattnet i marken. Phytophthora kan överleva långa perioder med riktigt kärvt klimat genom att försätta sig i vila. De vilande sporerna kan “sova” i flera år tills förutsättningarna för dem att infektera växter blir bättre.

Phytophthoran sätter igång invasionen genom att blockera trädets fina rötterna. På det sättet hindrar infektionen trädet från att ta upp den näring som det behöver. Den här processen kan gå väldigt fort eller ganska långsamt beroende på vilken sorts Phytophthora som har infekterat trädet.

När trädet inte får tillgång till näring, kan det inte försvara sig mot andra smittor. Det invaderas så småningom och dödas av andra svampar, insekter eller andra smittor som bara ger sig på försvagade träd.


Photo: Johanna Witzell