Johanna Witzell

Phytophthora Citizen Science researcherPresentation

Docent, chefredaktör för Scandinavian Journal of Forest Research.

Undervisning

Jag har undervisat i ämnen som har att göra med skogsskador och -sjukdomar, motståndskraft och försvar mot naturliga fiender och kemisk ekologi (SLU Umeå och Alnarp, UmU, Lunds Universitet). Nyligen var jag kursledare för magisterkurserna 3513143 “Microbes in trees and wood” (5 ECTS), 3513142 “Basics of wood materials science” (1 ECTS), 3513138 “Thesis Seminar II in Wood Materials Science” (1 ECTS), 3513139 “Master’s Thesis in Wood Materials Science” (30 ECTS) på UEF i Finland (2014–2016). Jag har hållit i flera doktorandkurser som koordinator för vetenskapsskolan (2008–2013).

Forskning

Foto: Johanna Witzell

Mitt forskningsintresse är skogsskador, motståndskraft och stressreaktioner (med specialintresse för försvar mot fenolföreningar), funktionella egenskaper hos svampendofyter hos träd, almsjukan och invasiva Phytophthora-arter.

Jag är intresserad av sambandet mellan biologi och skogsbruk, alltså hur gödning påverkar träkvaliteten, hur gallring påverkar mångfalden av svampar eller hur svampar kan påverka trädets motståndskraft och fortplantningsförmåga.

Min nuvarande forskning finansieras av det svenska forskningsrådet Formas och Craafordfonden. För tillfället samarbetar jag med Dr. Michelle Cleary (SLU; Phytophthora-damages of broadleaved trees), Assoc. Prof. Benedicte Albrectsen (Umeå Universitet, Umeå Plant Science Center; endophytes and tree chemical defenses), Prof. Juan A. Martín (UPM, Madrid, Spain; Dutch elm disease, tree endophytes), Prof. Olov Sterner (Luns Universitet; analysis of fungal chemicals), Docent Tarja Lehto (UEF, Finland; functional characteristics of northern forest trees) and Dr. Dan Bergström and Prof. Urban Bergsten (SLU; effects of thinning regimes on biodiversity). 

Bakgrund

Trädens kemiska försvar, baserat på fenolmetabolism, har varit fokus för de flesta av mina studier sen jag blev färdig med min doktorsavhandling i professor Riitta Julkunen-Tiitto’s (UEF, Finland) forskningsgrupp i Finland (1998). Min avhandling studerade effekterna av kvävegödning på tillväxt och fenolmetabolismen hos svartvide (Salix myrsinifolia Salisb.). Efter det arbetade jag som postdoktor i professor Alan Slusarenko’s laboratorium (RWTH Aachen, Germany) där jag fick möjligheten att lära mig mer om försvarsmekanismerna hos modellväxten Arabidopsis.

Jag kom till Sverige 1999 för att arbeta som postdoktor i professor Torgny Näsholm’s forskningsgrupp (SLU, Umeå Plant Science Center). Där fortsatte jag att undersöka effekterna av kvävetillförsel på växtens kemiska försvar, men den här gången använde vi europeiskt blåbär, bilberry (Vaccinium myrtillus L), en hörnsten bland växterna i den nordiska skogen.

Mellan 2002 och 2006 fortsatte jag den forskningen som professorsassistent, finansierat av det svenska forskningsrådet Formas.

År 2006 flyttade jag till Institutionen för sydsvensk skogsforskning där jag började jobba med almsjukan (i samarbete med professor Juan A. Martín, UMP Madrid). Fokus var på endofyter och deras roll i den här sjukdomsgruppen.

Sedan 2010 har jag också jobbat med Phytophthora-skador på lövträd, senast tillsammans med doktor Michelle Cleary, som nyss kom till vår avdelning och nu leder den delen av forskningen. Jobbet innebär nära kontakter med skogsägare och med allmänheten. Tillsammans med professor Urban Bergsten (SLU Umeå) koordinerade jag forskningsskolan “Sustainable Management and Utilization of Forests” 2008–2013.

Under 2014–2016 hade jag en professorstjänst i forskning om trämaterial på University of Eastern Finland (80 procent). Min huvuduppgift på den här tjänsten var att leda det internationella magisterprogrammet i trämaterialsforskning.

Sedan juni 2016 är jag tillbaka på SLU där jag fortsätter att forska på trädhälsa och jag leder också den nya forskningsskolan “Bio-economy adapted forest management” som är ett samarbete mellan flera svenska skogsföretag och fakulteten för skogsforskning på SLU.

Handledning

Jag var huvudhandledare för doktor Kathrin Blumenstein som försvarade sin avhandling i december 2015.

Jag är för tillfället huvudhandledare för Marta Agostinelli, som ska försvara sin avhandling 2017.

Dessutom är jag delhandledare för tre doktorander (Mattias Engman and Adrian Villalobos at SLU, and Taru Koskinen at UEF, Finland). Under 2005–2013 har jag varit delhandledare för fyra doktorander som slutfört sin doktorsexamen. Jag har också handlett flera kandidat- och magisteruppsatser.

Urval av publikationer

Cleary M, Ghasemkhani M, Blomquist M, Witzell J. (2016) First report of Phytophthora gonapodyides causing disease of European beech (Fagus sylvatica) in Southern Sweden. Plant Disease (in press). 

Anderbrant O, Yuvaraj JK, Martin JA, Gil L, Witzell J (2016) Feeding by Scolytus bark beetles to test for differently susceptible elm varieties. Journal of Applied Entomology (in press).

Romeralo C, Witzell J, Diez JJ (2016) Aleppo pine provenances vary in susceptibility and secondary chemical response to Gremmeniella abietina infectionPlant Pathology (in press).

Kaitera J & Witzell J (2016). Phenolic profiles of two Melampyrum species differing in susceptibility to Cronartium rustEuropean Journal of Plant Pathology 144: 133-140.

Romeralo C, Witzell J, Romeralo-Tapia R, Botella L & Diez J (2015). Antagonistic activity of fungal endophyte filtrates against Gremmeniella abietina infections on Aleppo pine seedlingsEuropean Journal of Plant Pathology 143: 691-704. 

Blumenstein K, Macaya Sanz D, Martín JA, Albrectsen BR & Witzell J (2015) Phenotype Microarrays as a complementary tool to next generation sequencing for characterization of tree endophytesFrontiers Microbiology 6:1033.

Gunulf A, Witzell J and Rönnberg J (2015). Risk of false positives during sampling for Heterobasidion annosum s.l. Plant Disease 100: 175-179. 

Martín JA, Macaya-Sanz D, Witzell J, Blumenstein K, Gil L (2015). Strong in vitro antagonism by elm xylem endophytes is not accompanied by temporally stable in planta protection against a vascular pathogen under field conditions. European Journal of Plant Pathology 142: 185-196.

Blumenstein K, Albrectsen B, Martín JA, Hultberg M, Sieber T, Helander M, Witzell J (2015) Nutritional niche overlap potentiates the use of endophytes in biocontrol of a tree disease. BioControl 60: 655-667.