Phytophthora

Vad är Phytophthora?

Phytophthora species (Phytophthora spp.) är en grupp svampliknande mikroorganismer som angriper växter. De kallas ofta “vattenmögel” eftersom deras sporer kan förflytta sig i vatten för att hitta nya värdväxter att infektera.

Namnet “Phytophthora” betyder “växtförstörare”, och det ger en fingervisning om hur omfattande sjukdomen kan bli.

Det finns över 150 olika arter av Phytophthora som har blivit identifierade/beskrivna, och det finns förmodligen fler som inte är upptäcka än. En del arter infekterar en speciell växt, medan andra (e.g. Phytophthora cinnamomi) attackerar många olika växter.

Första gången Phytophthora upptäcktes var i samband med den irländska svältkatastrofen i mitten av 1800-talet. Den kom till landet av misstag med importerad potatis och infekterade så småningom de flesta av landets potatisodlingar.

Idag har vi upptäckt många sjukdomar orsakade av Phytophthora som har visat sig skadlig för skogar och jordbruksgrödor runt om i världen. Några exempel är plötslig ekdöd, Europeisk ekdöd och många sorters rotröta, fruktröta, och “frosty pod rot” (på kakao).

 

Första mötet med Phytophthora
Potatisbladmögel orsakas av Phytophthora infestans. Smittan kommer från Mexiko och nådde Europa av misstag genom importerad potatis. På 1840-talet spreds sjukdomen genom Europa – fast ingen då riktigt visste vad det var – och orsakade en svältkatastrof i Irland där potatis var en viktig stapelvara för framför allt de fattiga. Idag är Phytophthora infestans fortfarande det största hotet för potatisodlare.