Vår forskning

Alnarps slott, Sverige. Foto: SLU

Phytophthora-forskning på SLU

Vårt mål är att ta reda på vilka olika arter av Phytophthorasom påverkar träd i skogar och stadsmiljöer i södra delen av Sverige. 

Vår metod är att undersöka och ta prover från träd och jord på olika platser som orörda och odlade skogar, plantskolor, parker inne i städer, nationalparker, naturreservat och skyddade skogar, kyrkogårdar, skolgårdar, trädgårdar och annat.

Vi vill skapa en databas med information om sjukdomens spridning – information som kommer direkt från allmänheten.

Foto: Mimmi Blomquist

All information som vi får från våra egna undersökningar och från volontärer, kommer att genomgå en DNA-analys för att fastställa vilken sorts Phytophthora som orsakar symtomen på de olika fyndställena.

Genom det här medborgarforskningsprojektet vill vårt team…

  • skapa kontakt mellan allmänheten och forskarsamhället och vår forskning på träd
  • Sprida medvetenhet om vilka effekter Phytophthora har på mångfalden i den svenska naturen
  • Utbilda befolkningen – hur man känner igen, förstår och bäst hanterar en Phytophthora-infektion
  • Öka kunskapen om var de här smittämnena dyker upp och vilka som är de mest aggressiva på träd.
  • Arbeta tillsammans för att skydda våra skogar.

När vi kommer i mål med det här projektet så har vi en interaktiv karta, öppen för alla, som kan vara till riktigt stor hjälp för forskare och andra intressenter som försöker förstå hur de bäst ska kontrollera spridningen och minimera skadorna som Phytophthora har på redan angripna och, i framtiden, även på närliggande områden.

Vi vill med det här projektet ge det svenska folket möjlighet att delta i forskning för att bevara vårt svenska landskap!

 

Text in English here!