Varför Citizen science i Phytophthora-forskning?

Phytophthora on oak at Visingsö.

När sjukdomen väl har etablerat sig är den svår att utrota. Men att ta reda på var Phytophthora-smitta finns nu och förutsäga var den hotar skogar och stadsmiljöer i framtiden, är helt avgörande för att kontrollera spridningen. Att begränsa Phytophthoran kommer, allra minst, att ge oss mer tid att rädda träd och hitta bra metoder för att handskas med smittan.

Här hittar du riktlinjer för att hantera Phytophthora-skador!

Att ta reda på var sjukdomen finns men inte ger upphov till omfattande skador är nödvändigt för att förstå trädens naturliga strategier för att klara av sjukdomen. Kanske kan vi till och med hitta träd som är resistenta och använda de generna för framtida plantering av träd i Phytophthora-drabbade områden.

Ju fler som hjälper oss med det här projektet, desto större är chansen att upptäcka Phytophthoran. Vi behöver din hjälp för att kunna se och rapportera fler skador!

Hjälp oss att få in fler Phytophthora-prover genom att bli en medborgarforskare!

Så här gör du!

Help us increase the scope of our Phytophthora sampling by becoming a citizen scientist! Here’s how.